Η ERGOTRAK εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων αναφορικά με την εμπορία, διανομή, τεχνική υποστήριξη, επισκευή και συντήρηση, των επαγγελματικών οχημάτων και μηχανημάτων που διακινεί από όλες τις εγκαταστάσεις της. Επιπρόσθετα η ERGOTRAK εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Q CERT SAFE LOGO

     
Slider

Επικοινωνία

Θέση Πάτημα,
196 00 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 62 93 400
            210 62 93 412
Fax: 210 62 01 845
Fax Αντ/κών: 210 6293450

Ανταλλακτικά

Ενημερωθείτε για τις προσφορές ανταλλακτικών και αναλωσίμων, όλων των συνεργαζόμενων με την Ergotrak οίκων.