Εταιρικά Νέα

Πιστοποίηση ISO 14001:2004 έλαβε η ERGOTRAK από την TUV AUSTRIA HELLAS για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει, στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, με πεδίο εφαρμογής το σύνολο των προϊόντων και συστημάτων που διανέμει αλλά και με τις εξειδικευμένες υπηρεσίες που παρέχει μαζί με αυτά. Παράλληλα η ERGOTRAK έλαβε και πιστοποίηση OHSAS 18001:2007 από τον ίδιο φορέα για το Σύστημα Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία με το ίδιο πεδίο εφαρμογής.

Μέσω των πιστοποιήσεων είναι ξεκάθαρη η αυξημένη περιβαλλοντική συνείδηση τόσο των εργαζομένων όσο και της επιχείρησης για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον, όπως επίσης και της γενικότερης ευαισθησίας της Διοίκησης και των εργαζομένων στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Η ERGOTRAK σήμερα είναι από τους ελάχιστους διανομείς-εξουσιοδοτημένους επισκευαστές οχημάτων και μηχανημάτων στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008, 14001:2004 & OHSAS 18001:2007. Επενδύοντας συνεχώς στις διαδικασίες λειτουργίας της σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, επιβεβαιώνει συνεχώς την ανθρωποκεντρική της στρατηγική στα θέματα Ποιότητας, Περιβαλλοντικής Λειτουργίας, καθώς επίσης Υγείας & Ασφάλειας στο εργασιακό περιβάλλον.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ERGOTRAK κ. Νίκος Πατσατζής δήλωσε: « Οι πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα πέρα από τα θέματα γενικότερης στρατηγικής, καθιστούν πρακτικά τον οργανισμό μας συνεχώς καλύτερο. Κτίζουν συνείδηση σε τομείς που αποτελούν προτεραιότητά μας και θέτουν τις βάσεις του μοντέλου που θέλουμε να επικοινωνήσουμε εντός και εκτός εταιρίας».

 ISO 9001  ISO 14001  ISO 18001
Slider

Επικοινωνία

Θέση Πάτημα,
196 00 Μάνδρα Αττικής
Τηλ: 210 62 93 400
            210 62 93 412
Fax: 210 62 01 845
Fax Αντ/κών: 210 6293450

Ανταλλακτικά

Ενημερωθείτε για τις προσφορές ανταλλακτικών και αναλωσίμων, όλων των συνεργαζόμενων με την Ergotrak οίκων.